בקרת כניסה Tag In A Bag


Tag-In-a-Bag הינה מערכת בקרת כניסה עצמאית
.המתאימה גם להתקנות חיצוניות
המערכת תוכננה על פי דרישות השוק לפשטות ,בהתקנה.
תכנות מהיר ופעולה אמינה המשתמש המורשה נושא
כרטיס קירבה שבו צרוב קוד סודי, אותו עליו לקרב אל
יחידת הקורא, זיהוי הקוד ע"י הקורא כקוד מורשה יגרום
.לפתיחת הדלת