מערכות אזעקה אמינה ומקצועית לבטחון מלא


שישה אזורי הגנה ושתי יציאות עזר הניתנות לתכנות.
פתרון מקיף למניעת אזעקות שווא
חסינות RFI ברמה גבוהה
תקשורת אלחוטית וקווית למוקד עם אפשרות שילוב משדר, קטן ממדים, בקופסת המערכת: חסכוני במחיר ובמקום בהתקנה.
אפשרות לתכנות מהיר באמצעות תכנת (PRG-22) עם ארבע תוכניות שהוכנו מראש.
תכנות עד תשע פונקציות שונות במסך אחד
רישום מפורט בזיכרון של אירועים אחרונים עם תאריך ושעה.
דיווח לשתי תחנות מוקד שונות כל אחת עם שני מספרי טלפון, פורמט ומספר מנוי שונים
הגנת קו עם שני נגדי סוף קו, מאפשרת בדיקת קצר ונתק גם כאשר המערכת כבויה
שילוב מגוון אביזרים אלחוטיים.

גלאים חיצוניים למערכות אזעקה

גילוי למרחקים קצרים לאיזורים חיצונים אידיאלי למערכות טלביזיה במעגל סגור.
שני איזורי גילוי ליציבות המערכת ניתן להקליט הודעה בכל שפה אפשרות התקנה ללא חיווט בעזרת בטריות.