פרמקס קיט זכרון 32


32 ביקורים במהלך העדרותך?
אין בעיה.
המערכת מקליטה את התמונות של 32 הביקורים האחרונים שבוצעו ומאפשרת לך לצפות בהם בשובך.